General Terms & Conditions [Dutch]

Scyfer B.V. maakt gebruik van de ICT Office leveringsvoorwaarden.

De module “ALGEMEEN” bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en bescherming tegen aansprakelijkheid. De module “ALGEMEEN” is bij elke transactie van toepassing. In specifieke modules zijn een of meerdere bijzondere producten of diensten uitgewerkt.